پشم سنگ تکوین

Go to content

Main menu

ویژگی شیمیایی

درباره پشم سنگ

عایق پشم سنگ واکنشی با موادی که در تماس با آن هستند نداشته و تاثیری هم بر خوردگی فلزات ندارد. فرآیند تولید عایق پشم سنگ بگونه ای است که هیچ نوع گاز خورنده ای تولید نمی کند. بافت و سازه عایق پشم سنگ همگی غیرآلی می باشند. ترکیبات آنها از نوع بازالتیک با اکسیدهای دیرگداز می باشد که باعث افزایش کیفیت و پایداری هر چه بیشتر در دماهای بالا می گردد.
ترکیبات آنها عبارتند از:
اکسید سیلیسیم
اکسید آلومینیوم
اکسیدهای آهن
اکسید کلسیم
اکسید منیزیم
اکسید منگنز
ترکیبات دیگر از قبیل اکسید سدیم و اکسید پتاسیم

 
Back to content | Back to main menu