پشم سنگ تکوین

Go to content

Main menu

آنالیز شیمیایی

درباره پشم سنگ

45%-48%

SiO2

اکسید سیلیسیم

12%-18%

Al2O3

اکسید آلومینیوم

6%-12%

Fe2O3

اکسید آهن

8%-12%

CaO

اکسید کلسیم

8%-10%

MgO

اکسید منیزیم

1%-2%

TiO2

اکسید تیتانیوم

 
Back to content | Back to main menu