پشم سنگ تکوین

Go to content

Main menu

محدوده دمای کارکرد

درباره پشم سنگ

دمای ذوب الیاف پشم سنگ بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد می باشد. عایق های پشم سنگ آغشته شده به رزین فنلیک بوده که تا دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد مقاوم می باشد. بالاترین دمایی که عایق های پشم سنگ بکار می روند دارای محدوده منهای ۲۵۰ الی ۸۰۰ درجه سانتیگراد می باشد که این محدوده بستگی به نوع عایق تولید شده دارد

 
Back to content | Back to main menu