پشم سنگ تکوین

Go to content

Main menu

ویژگی آکوستیکی

درباره پشم سنگ

عایق پشم سنگ از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند

۱ - با کاهش انتقال صدا در میان اجزاء متشکله سازه

۲ - جذب صدا در سطح

کاهش انتقال صدا

کاهش انتقال صدا عبارت است از کاهش انرژی صوتی هنگام عبور از دیوار، کف، بام و غیره که در مجموع از خصوصیات محیط مادی است. صدا ممکن است در اثر ارتعاش هوا و یا در اثر ضربه مکانیکی ایجاد شود که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.

جذب صدا

جذب صدا عبارت است از کاهش انرژی صوتی هنگامی که صدا از سطح منعکس می گردد. ضریب جذب صدا با عددی بین صفر و یک بیان می شود.

اگر سطحی هیچ صدایی را جذب نکند، ضریب جذب صفر است. اگر ۱۰۰٪ صدا جذب شود ضریب برابر یک می شود.

عایق پشم سنگ بازدهی بالایی در جذب و کاهش صدا دارد به همین دلیل در فرودگاه ها، استودیوهای صدابرداری، زیر ریل ها و در ایستگاه های متروی داخل شهری به منظور جلوگیری از انتقال ارتعاشات و صدا از عایق پشم سنگ استفاده می کنند.پ

Back to content | Back to main menu